rahmadani.net

thinking, doing and writing..!!

rahmadani.net comeback again!!

Sudah lama sekali rasanya tidak menulis dan menumpahkan ide, gagasan, penemuan, penelitian atau mungkin unek-unek,  atau apalah namanya kedalam sebuah tulisan. Ada juga kerinduan untuk melakukan hal tersebut, disela-sela kesibukan yang sangat padat dan adanya motivasi dari tetangga sebelah untuk mulai menulis lagi, yah..walaupun sebenarnya karna kesibukan itulah makanya rahmadani.net tidak aktif untuk sementara waktu pada saat itu.

Akhirnya kini rahmadani.net kembali lagi sebagai wadah untuk menumpahkan ide, gagasan atau pun penemuan baru, sesuai dengan mottonya “thingking, doing and writing“.

Semoga isi dari tulisan-tulisan yang ada di rahmadani.net dapat menjadi manfaat bagi kita semua..Amin!!

and Happy Blogging..